Forsikring

Sådan får du 3 gratis tilbud på forsikring

 
Lad erfarne og anerkendte forsikringsagenter løse din forsikringsopgave. Professionelle forsikringfirmaer påtager sig blandt andet disse opgaver: bilforsikring, ferieforsikring, pensionsforsikring, skadedyrsforsikring og ulykkesforsikring. Udpeg et af forsikringtilbuddene og få henved 21 pct i fast rabat på din forsikringopgave. 
Benytter du ovennævnte 100 % uforpligtende forsikringtjeneste, scorer du ca 21 % i drøngod reduktion på en forsikring. Vi sender 3 mega gode forsikringtilbud på fx en husstandsforsikring eller en indboforsikring. Vores seriøse samarbejdspartnernetværk omfatter velegnede og seriøse forsikringvirksomheder i hele kongeriget - også i nærheden af dig. 
Vi opsporer udelukkende tilbud hos kvalitetsbevidste forsikringfirmaer, og dermed indestår vi for veludført arbejde fra A til Z. Spar gode penge (rundt regnet 21 pct) på 3 kontante prisgodkendte tilbud. Vi har kontrolleret potentielle og lokale forsikringfirmaer over hele kongeriget.

Spar mange penge på en forsikring

Ved lov nr. 367 af 6. juni 1991 er der gennemført særlige regler om erstatning til patienter på sygehuse. Forsikringsaftaleloven finder ikke anvendelse på patientorsikring i henhold til denne lov.

Om begravelseskasser fandtes der tidligere bestemmelser i lov nr. 355 af 1. juli 1940 om tilsyn med begravelseskasser og ligbrændingsforeninger. Denne lovgivning er nu ophævet ved lov nr. 826 af 18. december 1991.
 

Forsikringsaftaleloven 

Om anvendelse af Forsikringsaftaleloven på aftaler om sygeforsikring i henhold til den tidligere sygeforsikringslov se U l934.l007, hvor det antoges, at den tidligere bestemmelse om regres i § 25 (nu erstatningsansvarsloven § 22) ikke fandt anvendelse på aftaler med statsanerkendte sygekasser.
 
Om pensionskasser findes der regler i lovbekendtgørelse nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med pensionskasser med senere ændringer. Forsikringsaftaleloven finder ikke direkte anvendelse på aftaler med pensionskasser, men kan antagelig i et vist omfang finde anvendelse analogt. I U1980619 (VLD) antoges det, at den tidligere bestemmelse om regres i § 25 (nu erstatningsansvarsloven § 22) ikke kunne finde anvendelse i et tilfælde. hvor Praktiserende Lægers Organisation havde udbetalt tilbud sygehjælp til et medlem og søgte det udbetalte beløb godtgjort af det hospital, der var erstatningsansvarligt over for medlemmet i anledning af mislykket operation.

En tilsvarende afgørelse findes i U 1983153 (HD). Heller ikke disse domme udelukker en analog bestemmelse af andre af lovens bestemmelser. U 1989270 (VLD) følger den samme tilbud linje. Det antoges, at erstatningsansvarsloven § 22 ikke kunne begrænse adgangen til regres i et tilbud tilfælde, hvor Dansk Tandlægeforenings Administrationsfond, der havde udbetalt erstatning for driftstab til en tandlæge, søgte regres mod den, der var ansvarlig for et færdselsuheld, hvorved tandlægen var kommet til skade. Ligesom de øvrige tilbud domme udelukker denne dom ikke en analog anvendelse af de almindelige bestemmelser i Forsikringsaftaleloven på forholdet mellem en tandlæge og Dansk Tandlægeforenings Administrationsfond.