Få 3 gratis tilbud på håndværkerarbejde

Isolering

Renovering og efterisolering

Terrændæk kan normalt kun efterisoleres oppefra. Hvis terrændækket ikke har isolering under betonpladen, skal der udvises agtpågivenhed med hensyn til placeringen af en eventuel fugtspærre. Især ved trægulve (strøgulve) har det været almindelig praksis at udlægge fugtspærren på betonpladen og isoleringen ovenpå. Dette giver under normale omstændigheder ikke problemer, hvis der anvendes begrænsede isoleringstykkelser, dvs. som hovedregel højst 50 mm.
Der kan anvendes op til 75 mm, hvis soklen er isoleret, fx med letklinkerblokke. Anvendes der mere isolering end anført, vil der være risiko for kondens på oversiden af fugtspærren. Ønskes der anvendt større isoleringstykkelser, kan gulvkonstruktionen fx udføres som et svømmende gulv, hvor der anvendes trykfast isolering under en gulvplade. Fugtspærren anbringes i dette tilfælde umiddelbart under gulvpladen. Bemærk, at hvis der anvendes så store isoleringstykkelser, at gulvkoten ændres, kan der opstå problemer med døre, elinstallationer etc.

En effektiv fugtspærre

Ved renovering konstateres det undertiden, at der ikke er kapillarbrydende lag i en terrændækkonstruktion. Udbedring skal i så fald altid omfatte udlægning af en effektiv fugtspærre, der samtidig skal fungere som kapillarbrydende lag. Bemærk, at dette er en absolut nødløsning, idet betonpladen - og de tilgrænsende bygningsdele -ikke beskyttes mod opfugtning nedefra. Et andet problem, der kan optræde ved renovering af terrændæk uden kapillarbrydende lag, er skimmelvækst.
For at undgå skimmel efter renovering, skal betonpladen afrenses meget omhyggeligt, inden der udlægges (ny) fugtspærre. Overfladen skal holdes ren, indtil fugtspærren er udlagt. Mest sikkert er det at udføre en fugtspærre, som klæbes eller svejses til betonpladen, evt. en fugtspærre påført i flydende form, så der ikke er ilt til stede mellem betonplade og fugtspærre. Uden tilgang af ilt er skimmelvækst ikke mulig.

Få 3 gratis tilbud på isolering

Spar mange penge på varmeregningen! Vil du også ha’ et lavere energiforbrug? Sammenlign isolerings tilbud. Find bedste og billigste isolering! Sammenlign priser her. Vidste du at isolering eller efterisolering ofte er den bedste og billigste løsning i forhold til at sænke varmeregningen. Isolering af huset i Kolding er en miljøvenlig energikilde med en kort tilbagebetalingstid. Så vil du spare på energien samtidig med at du gør miljøet en tjeneste, så bør du undersøge dine muligheder omkring boligens isolering.