Her blogger Erik Olesen om gode tilbud på nettet.


Gulvafslibning Fredericia og Skanderborg

Skal du bruge en robust og engageret gulvafsliber i postnummer 7000 Fredericia? Det kan ind imellem være ganske kringlet, selv at skaffe priser hos en lokal energisk gulvafsliber i Fredericia. Her ses et par eksempler på professionelle produkter:
- Faxe Hvid Lud
- Floorcoat Hvid Sæbe
- Moland lakpleje
- Faxe Ædeltræsolie
- Trip Trap Vinyl- og Laminatsæbe


Vi samarbejder med bundsolide og erfarne gulvafslibningsvirksomheder over hele det ganske land - også i Fredericia. Få nemt den skarpeste pris på en gulvafslibningsopgave i Skanderborg - endog med absolut godt nedslag. Hvor mange lag lak bør man vælge? Der er mange spørgsmål, når man skal have tilbud på en gulvafslibningsopgave i Skanderborg.


Topmotiverede gulvafslibningsfirmaer modtager henvendelser overalt i Fredericiafx: Kollemorten, Skærup, Bindeballe og Grejsdalen. Undertiden overskuer man ikke selv at påtage sig en gulvafslibning - Vores forslag er derfor, at du i stedet bestiller 2-3 superbillige gulvafslibertilbud. Indtast din gulvafslibningsopgave i gulvafsliberskemaet på maks 5 min (så kort tid tager det).

Dimensionsstabilitet af træ

Træ indeholder altid vand, selv når det umiddelbart forekommer at være helt tørt, fordi træets celler kan indeholde vand. Fugtindholdet afhænger af den omgivende lufts relative fugtighed og af træmaterialets porestruktur. Træ vil optage eller afgive fugt, indtil det når en Fredericia gulvafslibning ligevægtstilstand med den omgivende lufts fugtindhold. Et materiales fugtindhold angiver vægten af den optagne fugt i procent af materialets tørvægt. Et materiale kan meget vel indeholde mere end 100 % fugt: for træ, som har en forholdsvis lille rumvægt, helt op til ca. 200 %.


Træ indeholder mere vand end tegl ved en given relativ luftfugtighed. Det skyldes, at tegl i overvejende grad har mange grove porer, mens træ både har mange grove porer, cellerne i træet, og utallige fine porer i cellernes vægge. Det giver træ en meget stor indre Vejle gulvafslibning overflade, som fugten kan bindes til (absorberes). Desuden er de fineste porer ved høj relativ luftfugtighed helt vandfyldte på grund af såkaldt kapillarkondensation. Optagelse af fugt (sorption) vil optræde i alle trægulve, også i lamelbrædder. laminatbrædder etc. Den hastighed hvormed fugtoptagelsen sker, afhænger af overfladebehandlingen, for jo tættere overflade desto langsommere går gulvafslibning fugtoptagelsen. Desuden afhænger tiden, indtil der opnås ligevægt, tillige af træets dimensioner: for tykke brædder og stave vil tiden for at opnå fugtligevægt være længere end for helt tynde emner.


Fugestørrelsen kan reduceres ved at:

 • Bruge smalle brædder i stedet for brede. fordi tilbud fugebredden følger bræddebredden. dvs. brede brædder medfører bredere fuger.
 • Vælge produkter og/eller træart med lille dimensionsændring som følge af fugt. f.eks, lamelbrædder.
 • Styre klimaet. f.eks. ved at undgå for høje temperaturer om vinteren, fordi dette medfører lav relativ luftfugtighed og dermed stort svind.
 • Undlade at bruge gulvafslibning gulvvarmeanlæg eller strålevarme i lofter.
 • Undlade overdreven udluftning i kolde perioder (kortvarig kraftig udluftning er bedst).

10-brætsmål

Ved lægning af trægulve skal der sørges for, at de får mulighed for at optage fugtbevægelser. For gulve på bjælker eller strøer, sikres bevægelsesmuligheden ofte ved at anvende det såkaldte 10-brætsmål. 10-brætsmålet angiver den bredde, som 10 brædder eller gulvafslibning stave forventes at have i den fugtigste brugstilstand. Den fugtigste tilbud periode er som regel eftersommeren. hvor den relative luftfugtighed indendørs ofte er over 65 %. I denne periode kan der teoretisk forventes et gennemsnitsfugtindhold på omkring 13 % træfugt i gulvafslibning gulvbrædderne. I praksis bliver fugtindholdet mindre pga. en forsinkelse af opfugtningen, som bl.a. afhænger af bræddernes tykkelse og overfladebehandling. Udlægges trægulvet med et lavere fugtindhold, f.eks. ovntørret til 8 % træfugt, skal der ved lægningen sikres en lille afstand mellem brædderne, eventuelt ved at indlægge spacers (små afstandsstykker) mellem de enkelte stave/brædder. Det skal løbende kontrolleres, at 10-brætsmålet overholdes. 10-brætsmålet anvendes sædvanligvis ved udlægning af:

 • Massive brædder af løvtræ
 • Parketbrædder af løvtræ
 • Massive parketstave med fer og not (fuldklæbet til underlaget)
 • Parketstave (sømmet fast)

Lamelparket og blødere træarter, f.eks. gulvafslibning fyrretræsbrædder, udlægges kun i særlige tilfælde efter 10-brætsmål, f.eks. i sommerhuse, som står uopvarmede om vinteren. 10-brætsmålet afhænger af:

 • Bræddernes bredde og fugtindhold ved levering.
 • Den højest forventede luftfugtighed i brugsperioden.
 • Træarten (forventet breddeændring).
 • Årringenes tilbud orientering.